A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programmal kapcsolatos tájékoztató módosításáról

KÖZLEMÉNY

2016. július 14.

Az önkormányzatoktól beérkezett kérdések és észrevételek alapján a 2016. július 1. napján megjelent, Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programmal kapcsolatos tájékoztató – a nemzeti fejlesztési miniszter döntése alapján – módosult.

A módosított tájékoztató 2016. július 14-étől elérhető a következő internetes címeken: www.kormany.hu és www.bmsk.hu/sportpark.

Kérjük, a kérelem benyújtásánál a módosított tájékoztatót vegyék figyelembe!

Módosult a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás

Módosítás történt a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című (VP2-4.1.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációjában.

A felhívás szövege a következő helyeken módosult:

- 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek

- 3.3 Nem támogatható tevékenységek

- 3.10. Önerő

- 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

A Felhívás kódszáma: VP3-4.2.2-16
Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek
nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára a borászati fejlesztéseik megvalósítása érdekében. A
támogatással a gazdálkodók olyan fejlesztéseket végezhetnek el, amelyek hozzásegítik őket
tevékenységük gazdaságos folytatásához, a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához, a
bortermelés versenyképességének javításához. 1
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a mezőgazdasági üzemek

Módosult a Kombinált Mikrohitel adatszolgáltatási struktúrája

A „Kombinált Mikrohitel” című (GOP-2011-4.1/2 ill. KMOP-2011-1.3.1./2 kódszámú) pénzügyi közvetítők részére kiírt pályázati felhívást érintő adatszolgáltatással kapcsolatos változások kerültek bevezetésre 2016. június 12-től, melyre a kapcsolódó Közvetítői Szerződés 18 (e) pontja értelmében nyílik lehetőség.

A változások az alábbi mellékleteket érintik:

• a hatályos Közvetítői Szerződés 2. sz. melléklete kiegészítésre kerül az adatszolgáltatásban bekövetkezett változásokkal;

A fenntartási időszak kezdetének módosulása GINOP felhívások esetében

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet kihirdetésével a fenntartási időszak kezdete a projekt pénzügyi befejezését követő nap helyett a projektmegvalósítás befejezését követő napra módosult, összhangban a 1303/2013/EU rendelettel.

GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése

1.1. A felhívás indokoltsága és célja
A kulturális turizmus egyik meghatározó szegmense a vallási motivációjú utazás. Ez elsősorban
zarándoklatokat, vallási eseményeken való részvételt jelent, ugyanakkor ezen túlmenően a vallási
turizmus helyszíneinek felkeresése történhet kulturális okból is. Az épített örökség részeként számon
tartott számos egyházi helyszín a külföldi városlátogatók programjának is fontos része, ahogy a
templomok műkincseinek bemutatásában is nagy turisztikai potenciál rejlik. A kifejezetten vallási

Pages