Rólunk

Köszöntő

 

Tisztelettel köszöntöm honlapunkon az Eger Vidék Kincsei Egyesület iránt illetve egyesületünk által elérhető, megismerhető lehetőségek iránt érdeklődő kedves vendégeinket.

 

Engedjék meg, hogy pár szóban vázoljam egyesületünk létrejöttének folyamatát, célját és bemutassam annak működését.

 

  • Az Eger Vidék Kincsei Egyesület az 54/2011.(VI.10.) VM rendelet és a 30/2012.(III.24.) VM rendeletnek megfelelően 2011 év végén alakult 47 alapító taggal, melyek között megfelelő arányban képviselteti magát a közszféra, a civil szféra és a vállalkozói szféra. 2012. 05. 01-től visszamenőlegesen megkaptuk a Vidékfejlesztési Minisztériumtól a LEADER Helyi Akciócsoportként való elismerést. Ugyanezen hónaptól működik munkaszervezetünk, mely 4 fővel állt fel.

  • Fentiek megalapozták annak lehetőségét, hogy egyesületünk az egri járáson belül 14 település vonatkozásában részt vegyen az ÚMVP keretein belül az EMVA-ból finanszírozandó un. III. illetve IV. tengely vidékfejlesztési jogcímei alapján benyújtott támogatási kérelmeinek közigazgatási eljárás keretében történő bírálatában is. Mindezt a MVH delegálási szerződése alapján végezhetjük. Ezáltal lehetőségünk nyílik arra is - mely a LEADER egyik alapja - hogy alulról szerveződve a helyi igényeket, körülményeket felmérve és megismerve határozzuk meg a VI. tengelyen belül a célterületeket, így valóban ésszerű célok, beruházások valósulhassanak meg térben és időben. Mindezek mellett fontos szerepet játszik egyesületünk a vidéki hálózati kapcsolattartásban, annak építésében továbbá az információáramlásban, tájékoztatásban. Célunk, hogy ezen 16 település vonatkozásában társadalmi, gazdasági fejlődést indikáljunk optimálisan kihasználva rendelkezésünkre bocsátott nemzeti és uniós forrásainkat. Mindezt szolgálja egy keret, mely Helyi Vidékfejlesztési Stratégia címmel megtekinthető honlapunkon.

  • Egyesületünk jogi háttérnek megfelelően működik. Legfőbb szerve a Közgyűlés, mely a tagok összességéből áll, jelentős egyesületi döntésekkel bír az Elnökség, mely 7 taggal állt fel, illetve működik a 3 tagú Felügyelő Bizottság. Ezen kívül jelentős szereppel bír a támogatások vonatkozásában a Helyi Bíráló Bizottság és a Döntéshozó Bizottság. Az operatív feladatokat pedig a már említett 3 tagú munkaszervezet végzi főállásban. Működésünk 100%-ban támogatott utófinanszírozás formájában, így – sajnos - szükség volt egy rulírozó számla-hitelkeretre, mely megalapozta működésünket.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik a kezdeti nehézségek leküzdésében segítettek bennünket.

 

Remélem honlapunk az elkövetkezendőkben megfelelő tájékoztatást és kommunikációs felületet biztosít minden kedves látogatónak, érdeklődőnek, partnernek.

 

Tisztelettel: Batki Szabolcs

munkaszervezet vezető