5/2015 (I.21.) MVH Közlemény

A Mezőgazdasági és V idékfejlesztési Hivatal 5/2015. (I. 21.) számú
KÖZLEMÉNYE a LEADER Helyi Akciócsoportok feladatellátásához az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás keretében nyújtott
támogatás és kifizetés igényléséről

 

A támogatási feltételekről és az ügyfél kötelezettségeiről a közlemény keretében nyújtott
tájékoztatás nem teljes körű, elolvasása nem helyettesíti a vonatkozó hatályos jogszabályok
megismerését.
Felhívjuk a figyelmet a Vhr., a támogatási rendelet és a LEADER Helyi Akciócsoportok
működéséről szóló 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet (a továbbiakban: 54/2011. (VI. 10.) VM
rendelet) alapos tanulmányozására a támogatási, és a kifizetési kérelem benyújtása előtt,
különös tekintettel a támogatási rendelet 2014. október 1. napján hatályba lépett, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú
miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 11. §-ában foglalt,
valamint a támogatási rendelet 2015. február 17. napján hatályba lépett, az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrárvidékfejlesztési
támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet (a
továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet) 52-53. §-ában foglalt módosításaira.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az intézkedés keretében benyújtandó támogatási és
kifizetési kérelmek benyújtásának részletes szabályait tartalmazó közlemény aktualizálására
az időközben bekövetkezett jogszabályi változások miatt kerül sor. Erre tekintettel az
intézkedés keretében jogerős támogatási döntéssel rendelkező ügyfeleknek a jelen közlemény
értelmében nem kell újabb támogatási kérelmet benyújtaniuk, a jelen közlemény kizárólag a
támogatási döntéssel már rendelkező ügyfelek kifizetési kérelmei, valamint a támogatási
döntéssel még nem rendelkező, és a LEADER HACS címet elnyerő ügyfelek támogatási
kérelmei benyújtására vonatkozó szabályokat tartalmazza.
Kérjük, hogy a kifizetési kérelem benyújtása előtt győződjön megA Mezőgazdasági és V idékfejlesztési Hivatal 5/2015. (I. 21.) számú
KÖZLEMÉNYE a LEADER Helyi Akciócsoportok feladatellátásához az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás keretében nyújtott támogatás és kifizetés igényléséről.

Forrás: www.mvh.gov.hu