MVH 89/2015 (VII.29.) számú Közlemény

~A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 89/2015. (VII. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről
Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki alapszolgáltatások jogcím keretében a 2015. évben nyújtott támogatás kifizetésének igénylésének részletes rendjét határozza meg és a támogatás kifizetése igényléséhez kapcsolódó elektronikus felületen benyújtandó formanyomtatványokat rendszeresíti.
Jelen közlemény a fenti jogcímen az alábbi jogcímrendelet alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről rendelkezik:
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 21/2015. (IV. 17.) MvM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet, támogatási kérelem benyújtási időszak: 2015. május 7. 08.00 órától forráskimerülésig, de legkésőbb 2015. május 18. 18:00 óráig.)
A támogatási feltételekről és az ügyfél kötelezettségeiről a közlemény keretében nyújtott tájékoztatás nem teljeskörű, elolvasása nem helyettesíti a vonatkozó hatályos jogszabályok megismerését. Felhívjuk a figyelmet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) és az ügyfélre irányadó támogatási rendelet alapos áttanulmányozására a kifizetési kérelem benyújtása előtt.
Kérjük, hogy a kifizetési kérelem benyújtása előtt győződjön meg arról, hogy kérelme tartalmazza valamennyi előírt csatolandó mellékletet, valamint arról, hogy abban a megfelelő igazoló dokumentumokkal alátámasztott, a valóságnak és a tényleges megvalósításnak megfelelő adatok szerepeljenek!
I. A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei
1. Kifizetési kérelem benyújtási időszak és a benyújtható kifizetési kérelmek száma
Kifizetési kérelmet a támogatási rendelet 15. § (1) és (2) bekezdései, valamint a Vhr. 16. § (4) bekezdése, illetve a Vhr. 16/B. § (1) és (3) bekezdései alapján az adott jogcím vonatkozásában a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kibocsátott – támogatási kérelemnek helyt adó, vagy részben helyt adó – jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfelek a „II. A kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok” fejezetben foglaltak szerint elektronikus úton jogosultak benyújtani. A kiadások a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások mértékéig számolhatók el.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási rendelet 15. § (2) bekezdésében rögzítA Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 89/2015. (VII. 29.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről

Forrás: www.mvh.gov.hu