115/2015 (IX.25,) MVH Közlemény

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 115/2015. (IX. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló 91/2015. (VII. 30.) számú MVH Közlemény módosításáról

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek beszerzéséhez a 2015. évben nyújtandó támogatások kifizetésének igényléséről szóló 91/2015. (VII. 30.) számú MVH Közlemény (a továbbiakban: Közlemény) módosításáról rendelkezik. A módosítást az indokolja, hogy induló vállalkozás támogatás igénybevételére csak akkor jogosult, ha legkésőbb 2015. október 15. napjáig kertészeti üzemmérete eléri a 4 EUME-t, amelyet köteles az üzemeltetési időszak teljes egésze alatt fenn is tartani. A kertészeti üzemméret a 2015. évi TERA adatok, illetve a kormányhivatali igazolás alapján kerül megállapításra. A módosító közlemény a kormányhivatali igazoláshoz kapcsolódóan rendszeresít nyomtatványt.

Induló vállalkozás esetében az ügyfél nyilatkozatban vállalja, hogy legkésőbb 2015. október 15-ig eléri a 4 EUME kertészeti üzemméretet, melyet az üzemeltetési kötelezettség lejártáig köteles fenntartani. A kertészeti üzemméret a 2015. évi TERA adatok, illetve a kormányhivatali igazolás alapján kerül megállapításra. A kertészeti üzemméret igazolására a 11. számú melléklet - Kormányhivatali igazolás a 2015. évi kertészeti tevékenységről induló vállalkozásoknak elnevezésű formanyomtatvány – alkalmazandó, melyet a kifizetési kérelemmel együtt szükséges benyújtani!”

Forrás: www.mvh.gov.hu közlemények