Módosultak a TOP felhívásokhoz kapcsolódó output-indikátorok adatlapjai

Módosultak a TOP felhívásokhoz kapcsolódó output-indikátorok adatlapjai

Felhívjuk a Projektgazdák figyelmét, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) felhívásaihoz kapcsolódó öt output indikátor (PO20; PO21; CO36; CO37; CO38) adatlapja tekintetében korrekció történt.

A fejlesztett vagy újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma indikátorok tekintetében a közelmúltban megjelenő új jogszabály alakította át teljes egészében ezen ellátási formát, így a családi napközik támogathatósága a jogszabály rendelkezéseivel összhangban került ki a felhívásokból, valamint a jogszabály által újonnan bevezetett ellátási formák bekerültek, amelyekről az adatlapok tartalma kellő információt nyújt.

A jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság indikátor adatlapja tekintetében az Országos Tisztifőorvosi Hivatal nyilvántartása a mérvadó, mind a lakosság definiálásakor, mind az igazoló dokumentum meghatározásakor.

Az városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek indikátor esetében a korábban meghatározott referenciaérték került csökkentésre, az integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága indikátor kapcsán pedig egy jogszabályi hivatkozás került pontosításra.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosultak-a-top-felhvsokhoz-kapcsold-output-indiktorok-adatlapjai