Módosult az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-6.5.1 -15 kódszámú) felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című (TOP-6.5.1 -15 kódszámú) felhívás

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:
1. A felhívás 3.1.1 pontja az alábbiak szerint módosult:
3.1.1 c/ pont:
- napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és
tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet
érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben
működéshez szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri
vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős
melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer,
szivattyúk).
3.1.1/d) pont:
- napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a
tetőszerkezet érintett teherhordó elemeinek megerősítése; a helyi elektromos rendszerhez
illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges elemek (pl. inverterek, kétirányú
mérők) beszerzése a belső csatlakozáshoz elengedhetetlenül szükséges
hálózatfejlesztések és ezek kiépítésének költségei; megtermelt villamosenergiát mérő és
rögzítő eszközök.
3.1.2/i pont:
- napsugárzás energiatartalmát hasznosító berendezés és a kapcsolódó szerkezeti- és
tartóelemek beszerzése és telepítése; statikai szakvélemény alapján a tetőszerkezet
érintett teherhordó elemeinek megerősítése; az épületgépészeti rendszerben
működéshez szükséges eszközök, berendezések telepítése (pl.: kollektorköri
vezérlőegység, termosztatikus szabályozószelep, tágulási tartály, hőcserélős
melegvíztároló, hőátadó rendszer gépészeti elemei, szigetelt csővezeték rendszer,
szivattyúk).
2. A felhívás 3.5.1. pontjában szereplő indikátor elnevezések és mértékegységek pontosításra
kerültek
3. A felhívás 4.4 –es pontjában lévő 10.1 -es értékelés szempontban módosításra került a BMR
értéknek való megfelelőség –ami a felhívás 3.2/25 pontja alatt is átvezetésre került- az
alábbiak szerint:
„Amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz a felhívás 3.2/25) pontjában foglalt tevékenységet,
úgy a teljes beruházásra vonatkozóan a pénzügyi belső megtérülési ráta (BMR) -4 % és 4 % közé
esik.”
4. Pontosításra került a felhívás „Indikátor számítás” elnevezésű szakmai melléklete.
5. Pontosításra került a felhívás „Pénzügyi mutató számítás” elnevezésű szakmai melléklete.
6. Pontosításra kerül a „Projekt Terv” nevű szakmai melléklet 11. pontja alatti táblázat
7. A felhívás 3.2/26. pontjában a 300 millió Ft módosításra került, helyette 1 millió EUR szerepel
és a szakmai mellékletekben is átvezetésre került.
8. A felhívás 1.1 pontjának végére bekerült az alábbi mondat:
„Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek
megfelelnek a fenti célkitűzésnek.”
9. A felhívás 3.2./6) pontja alatt található VP –vel való lehatárolás pontosításra került az alábbiak
szerint:
„A 10.000 fő lakosságszámnál kevesebb, teljes területtel jogosult települések, valamint a 10.000
fő lakosságszámnál magasabb, kizárólag külterülettel jogosult, tanyás térségek települései
esetében, a TOP jelen Felhívásából nem támogathatóak a c) és e) pontokban megjelölt funkciókat
ellátó épületek.”

Bővebb információ: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-nkormnyzati-pletek-energetikai-korszerstst-tmogat-felhvs-1