Elérhető a Sertéstartó telepek korszerűsítése című felhíváshoz kapcsolódó kitöltési útmutató

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv és a hozzá tartozó, CSV fájlokat létrehozó importáló excel fájl a Sertéstartó telepek korszerűsítése című (VP2-4.1.1.5-16 kódszámú) felhíváshoz.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az állattartó gazdaságok versenyképességének
javítását, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelését, a környezetvédelemi szempontok
fokozottabb figyelembe vételét, különös tekintettel a megújuló erőforrások használatára. A cél elérését a
Kormány az állattartást és/vagy tenyésztést folytató mezőgazdasági termelők együttműködésével tervezi
megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
 a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft,
kollektív projekt esetén maximum 1 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti a
rendelkezésre álló forrás erejéig;
 az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek megítélt támogatási
összeg maximum 50%-ának megfelelő előleget biztosít.

Forrás: www.palyazat.gov.hu

https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4115-16-sertstart-telepek-korszerstse