Pályázati kiírás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2016. június 27. Pályázati kiírás Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – pályázatot hirdet Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 5. a) pont szerint a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, összhangban - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) rendelkezéseivel. Forrás: http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse