Helyi Fejlesztési Stratégia 2016

A Helyi Fejlesztési Stratégiák (a továbbiakban HFS) minimális tartalmát a 1303/2013/EU számú közös stratégiai keret rendelet 33. cikk 1) pontja határozza meg.

A Helyi Fejlesztési Stratégiában foglaltak alapozzák meg a Helyi Akciócsoportok munkáját azáltal, hogy strukturált módon meghatározzák:

- az adott térség adottságainak és szükségleteinek leginkább megfelelő,a helyi szereplők érdemi bevonásán alapuló fejlesztési irányokat és tartalmi kereteket;

- a HFS megvalósításához szükséges és alkalmas munkaszervezeti kapacitásokat;

- a fejlesztési elképzelések segítésének, a pályázatok értékelésének és kiválasztásának módját, a partnerség működtetését és a kommunikációt meghatározó működési módokat.

 

A HFS kialakításánál az alábbi vezérelveket kell figyelembe venni:

Részvételen alapuló: A stratégia befogadó, a helyi igényekre, elképzelésekre épít, amelyhez bizonyított a térség szereplőinek,közösségeinek és vállalkozásainak hozzájárulása és támogatása; ezen beül külön erőfeszítéseket tesz a legnagyobb szükségben élő, illetőleg a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett csoportok bevonására;

Kapcsolatokat teremt a fejlesztések, a beavatkozásokért felelős intézmények és a célzott kedvezményezettek és közösségek között, és egy olyan átlátható, követhető tervezési -döntéshozatali folyamatot hoz létre, amelyet a térségi szereplők a magukénak éreznek;

Integrált, vagyis a helyi szereplők által beazonosított szükségletekre adható megoldásokat úgy koordinálja, hogy közben figyelembe veszi a meglévő egyéb térségi, nemzeti vagy EU-s programokat és egyéb helyi erőforrásokat;

Következetesen épít a térség erőforrásaira,speciális adottságaira, a meglévő készségekre és a beazonosíott külső lehetőségekre, miközben új megoldások alkalmazását teszi lehetővé a gyengeségek és veszélyek csökkentése érdekében;

Realisztikus: A céljai egyértelműek, mérhetőek, a felvázolt fejlesztési irányok és a cselekvési terv logikus és megvalósítható