Vidéki örökség megőrzése

Megjelent a 155/2012. (X. 5.) számú MVH Közlemény

 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.

A közlemény illetve a támogatási kérelem formanyomtatványai elérhetők az alábbi linken: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1552012

Falumegújítás- és fejlesztés

Megjelent az 156/2012. (X. 5.) számú MVH Közlemény
 

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről.

A közlemény illetve a támogatási kérelem formanyomtatványai elérhetők az alábbi linken: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1562012

Megjelent a Falumegújítás-és fejlesztésre illetve a vidéki örökség megőrzésére igénybe vehető támogatásokról szóló rendelet

2012. október 2.-án a Magyar Közlöny 2012.évi 129. számában megjelentek az alábbi rendeletek:

 

 

102/2012. (X. 1.) VM rendelet          Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra

                                                           és -fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-tõl

                                                           igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl 21046

 

Kifizetési kérelmek benyújtási határideje

2012. augusztus 1. és 2012. december 31. között folyamatosan nyújthatók be kifizetési kérelmek egyes EMVA-ból társfinanszírozott jogcímek esetén


2012. augusztus 1-jén nyílt az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) keretében, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló egyes támogatások kifizetése iránti kérelmek benyújtásának újabb, meghosszabbított időszaka.

Darányi Ignác Tervhez kapcsolódó arculati kézikönyv

 Módosításra került a Darányi Ignác Tervhez kapcsolódó arculati kézikönyv, amely az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 97/2012 (VIII. 15.) számú közleményének mellékleteként jelent meg.

Az arculati kézikönyv – a közleménnyel és annak további mellékleteivel együtt – letölthető az alábbi linkre kattintva:

 

http://www.umvp.eu/?q=hirek/megjelent-az-uj-arculati-kezikonyv

142/2012.(IX.05.)MVH közlemény

 

Jelen közlemény az egyes EMVA-ból finanszírozott intézkedések vonatkozásában megjelent, az I. pontban felsorolt MVH közlemények módosításáról szól. A módosítás a kifizetési kérelem benyújtásával kapcsolatos közleményeket, ezen belül a műszaki ellenőri minőség igazolásához kapcsolódó adminisztratív előírásokat érinti, csökkentve az eljárás dokumentációs igényét.

Fájlok: 

Oldalak