Gondos: Heves megye jól pályázott

területfejlesztés | A LEADER akciócsoportok pályázati elképzeléseit beillesztenék a megyei területfejlesztési koncepcióba.

 

Dr. Gondos István kiemelte: a LEADER akciócsoportok a vidékfejlesztés fontos szereplői,

ezért természetesen jó együttműködésre van szükség közöttük és a megyei önkormányzat között.

A tanácsnok szerint az eddiginél sokkal nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani a LEADER akciócsoportok célkitűzéseinek, tevékenységének.

Tájpince

A település nevét az Ostoros-patak vizéről nyerte, melyet Anonymus Gesta Hungarorum-a már megemlített (ekkor még Istoros névalakban): "… Árpád vezér és övéi innen továbbmenve eljutottak az Eger vizéig. Kunyhókat készítve több napig ott maradtak, s azt a hegyet, amelyen a vezér számára leveles színt vertek, Színhalomnak nevezték el. Táboruk az Ostoros-pataktól egészen Poroszló váráig húzódott." 
Az első konkrét említése a falunak az 1332-1337. évi pápai tizedlajstromban található, Wstaras Welgh (Ostoros-völgy) néven. Ekkor már minden bizonnyal a bélháromkúti apátság területe volt. Az első komoly benépesülést jelzi, hogy 1367-ben I. (Nagy) Lajos király három évi adómentességet biztosított az idetelepülő jobbágyoknak. 
1446-ban telepítettek először szőlőt a falu határába, az egri káptalan tulajdonában lévő területre. A munkát a káptalan tihaméri jobbágyai végezték. A szőlő- és bortermelés onnantól kezdve meghatározója a falu gazdasági életének. 
A falu benépesülése során tovább bővült a pincelakásokból álló pincesor, amely több szintben alakult ki. Ostoros területének mintegy felét egészen az 1940-es évek végéig az egri káptalan birtokolta, a völgyben a templom alatt komoly birtokközpontot és pincét alakítottak ki. A kor viszonyai között komoly technológiával dolgoztak: a szántást például gőzgéppel végezték.

Termelői piac nyílik

Tisztelt Munkaszervezet Vezető!


Június 29-én termelői piac nyílik a Kossuth téren, a Vidékfejlesztési Minisztérium épületének árkádjai alatt. A Vidék Mustra a tervek szerint minden pénteken reggel nyolctól este hatig tart nyitva, és az ország minden területéről érkeznek majd a kiváló minőségű termékeket árusító kistermelők. Az árkádok alatt egyszerre több mint 50 termelő kínálhatja portékáját, a vásárlás előtt a vevők meg is kóstolhatják majd a kiszemelt termékeket.

Turisztika

Megjelent

a Magyar Közlöny 2012. évi 68. számában
A vidékfejlesztési miniszter

52/2012. (VI . 8. ) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból

a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez

a LEADER Helyi Akciócsoportok közremûködésével 2012-től nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről szóló rendelet.

Pages