Módosult felhívás

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2018. augusztus 1.-én módosításra került a VP6-19.2.1-26-6.-17 Felhívás több eleme. Kérjük Önöket, hogy a módosított Felhívásnak megfelelően készítsék el Támogatási kérelmüket.

 

Átláthatósági nyilatkozat

Tisztelt Érdeklődők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a VP6-19.2.1.-26-1.-17 Helyi mikrovállalkozások szolgáltatásfejlesztése című felhívás keretében benyújtott támogatási kérelem nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériuma, hogy a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősüljön az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

Módosult felhívás VP6-19.2.1.-26-1.-17 Helyi mikrovállalkozások szolgáltatásfejlesztése

Tisztelt Érdeklődők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos VP6-19.2.1.-26-1.-17 Helyi mikrovállalkozások szolgáltatásfejlesztése című felhívás az alábbiak szerint került módosításra:

4.3. pont: Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 2018.04.02 napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2018.02.02 , 2018.03.02. , 2018.04.02.

Pages