Tájékoztatás- Változás támogatási kérelem benyújtásának kezdő időpontjában

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) Felhívás beadásának kezdő időpontja, melynek értelmében a támogatást igénylők 2016. április 11-től nyújthatják be támogatási kérelmeiket.

Pályázati kiírás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2016. június 27. Pályázati kiírás Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – pályázatot hirdet Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 5. a) pont szerint a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, összhangban - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény,

VEKOP-8.3.1-16 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Magyarország Kormányának felhívása a „Vállalkozz Itthon Fiatal” projekt keretében felkészített fiatalok által megalapított vállalkozások induló költségei támogatása céljából. A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 25 év alatti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

Módosultak a TOP felhívásokhoz kapcsolódó output-indikátorok adatlapjai

Módosultak a TOP felhívásokhoz kapcsolódó output-indikátorok adatlapjai

Felhívjuk a Projektgazdák figyelmét, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) felhívásaihoz kapcsolódó öt output indikátor (PO20; PO21; CO36; CO37; CO38) adatlapja tekintetében korrekció történt.

Újabb felhívások

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP-6-7.4.1.1-16) valamint az Egyedi szennyvízkezelés (VP-6-7.2.1.2-16) című felhívás, amelyről részletesen olvashatnak a mellékelt Felhívásban.

Amennyiben kérdése merülne fel a kiírással kapcsolatban, kérjük keresse munkaszervezetünket bizalommal!

Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete

Tisztelt Érdeklődők!

A Magyar Közlöny 2016/8. számában megjelent a 1012/2016 (I.20.) Korm.határozat, amely tartalmazza a Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési keretét, a várható Felhívásokat valamint azok várható meghirdetésének idejét.

A Felhívásokat tartalmazó mellékletet letöltheti honlapunkról, vagy az alábbi linkre kattintva érheti el: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK16008.pdf

 

Meghívó Tájékoztató Fórumra

MEGHÍVÓ


Az Eger Vidék Kincsei Egyesület ezúton meghívja Önt 
a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának 
elősegítése a feldolgozásban
című  pályázati felhívással kapcsolatos
Tájékoztató Fórumára.

Téma:
1.  Pályázati felhívás ismertetése
2.  Egyebek

Időpont: 2016. január 13. 14 óra

Helyszín: 3300 Eger, Mocsáry L.u.1. (Konferencia terem)

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban (VP-3-4.2.1-15) című felhívás, amelyről részletesen olvashatnak a mellékelt Felhívásban. Amennyiben kérdése merülne fel a kiírással kapcsolatban, kérjük keresse munkaszervezetünket bizalommal!

 

Oldalak