Megjelent a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére irányuló felhívás

Megjelent a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák elkészítésére irányuló felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” című (TOP-7.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 45,644 milliárd forint.

Módosult a szarvasmarhatartó telepek korszerűsítését támogató felhívás

 Módosult a szarvasmarhatartó telepek korszerűsítését támogató felhívás

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.3-16 kódszámú) felhívás.

Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szarvasmarhatart-telepek-korszerstst-tmogat-felhvs

Elérhető a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhíváshoz kapcsolódó kitöltési útmutató

Elérhető a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhíváshoz kapcsolódó kitöltési útmutató

Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv és a hozzá tartozó, CSV fájlokat létrehozó importáló excel fájl a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhíváshoz.

Tájékoztatás- Változás támogatási kérelem benyújtásának kezdő időpontjában

Tisztelt Érdeklődők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) Felhívás beadásának kezdő időpontja, melynek értelmében a támogatást igénylők 2016. április 11-től nyújthatják be támogatási kérelmeiket.

Pályázati kiírás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra

Emberi Erőforrások Minisztériuma, 2016. június 27. Pályázati kiírás Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – pályázatot hirdet Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 5. a) pont szerint a Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra, összhangban - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), - a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény,

VEKOP-8.3.1-16 Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Magyarország Kormányának felhívása a „Vállalkozz Itthon Fiatal” projekt keretében felkészített fiatalok által megalapított vállalkozások induló költségei támogatása céljából. A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 25 év alatti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

Módosultak a TOP felhívásokhoz kapcsolódó output-indikátorok adatlapjai

Módosultak a TOP felhívásokhoz kapcsolódó output-indikátorok adatlapjai

Felhívjuk a Projektgazdák figyelmét, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) felhívásaihoz kapcsolódó öt output indikátor (PO20; PO21; CO36; CO37; CO38) adatlapja tekintetében korrekció történt.

E-monitoring adatszolgáltatás

Tisztelt Érdeklődők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban, 2016. január 25-én elindult.

Újabb felhívások

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés (VP-6-7.4.1.1-16) valamint az Egyedi szennyvízkezelés (VP-6-7.2.1.2-16) című felhívás, amelyről részletesen olvashatnak a mellékelt Felhívásban.

Amennyiben kérdése merülne fel a kiírással kapcsolatban, kérjük keresse munkaszervezetünket bizalommal!

Pages