Novaji Római Katolikus templom

Magyarok Nagyasszony templom

Első okleveles említése Nouoy névalakban 1275-ből való. Az Egri Püspökség birtokához tartozott. 1430-tól a legújabb időkig az egervári prépostság (kisprépostság) javadalmának része volt. A falut az egri vár 1552-es ostroma idején a törökök felégették, de rövidesen újra benépesült. 1687-ben az Eger visszavételéért folytatott harcok során ismét elpusztult. Alig épült újjá, mikor a Rákóczi-szabadságharc végén a labancok megint elpusztították, és csak 1722-ben népesül be újból. 1698 és 1701 között a Buttler család bérelte a területet a kispréposttól. Feltételezések szerint ebből a korból való a Fő utca déli felében felállított faragott kőből készült úgynevezett török emlékmű. A település 1950-ig Borsod megyéhez tartozott. Templomának története híven tükrözi a község sorsát: első temploma vélhetően 1288-ban épült, majd a török pusztítás után újjáépítették. 1756-ban Hubert Mátyás egervári prépost-földesúr kívül-belül megújíttatta, új sekrestyét és oratóriumot építtetett hozzá. A II. világháború végén, 1944-ben a templomot a németek felrobbantották. Az új, szabadon álló római katolikus templom 1947-ben épült (titulusa: Magyarok Nagyasszonya) – néhány felszerelési tárgya azonban XVIII. századi.