Módosult felhívás VP6-19.2.1.-26-1.-17 Helyi mikrovállalkozások szolgáltatásfejlesztése

Tisztelt Érdeklődők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos VP6-19.2.1.-26-1.-17 Helyi mikrovállalkozások szolgáltatásfejlesztése című felhívás az alábbiak szerint került módosításra:

4.3. pont: Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 2018.04.02 napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2018.02.02 , 2018.03.02. , 2018.04.02.

4.4.2.-3. pont : Nem támogathatók azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 20 pontot. Az 20 pont elérése nem jelenti automatikusan a támogatás megítélését!

Kérjük Önöket, hogy támogatási kérelmeiket a fenti módosítások figyelembevétele mellett nyújtsák be.

 

Eger Vidék Kincsei Egyesület munkaszervezete