Átláthatósági nyilatkozat

Tisztelt Érdeklődők!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a VP6-19.2.1.-26-1.-17 Helyi mikrovállalkozások szolgáltatásfejlesztése című felhívás keretében benyújtott támogatási kérelem nem hiánypótoltatható jogosultsági kritériuma, hogy a támogatást igénylő átlátható szervezetnek minősüljön az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 1. § 4.pontja és 50. § (1) bekezdés c) pontja szerint.

Módosult felhívás VP6-19.2.1.-26-1.-17 Helyi mikrovállalkozások szolgáltatásfejlesztése

Tisztelt Érdeklődők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos VP6-19.2.1.-26-1.-17 Helyi mikrovállalkozások szolgáltatásfejlesztése című felhívás az alábbiak szerint került módosításra:

4.3. pont: Jelen felhívás keretében a helyi támogatási kérelem benyújtására 2018.01.02 naptól 2018.04.02 napig van lehetőség. Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 2018.02.02 , 2018.03.02. , 2018.04.02.

Módosult felhívás

Tisztelt Érdeklődők!

Megjelent a módosított, 2017.december 20.-tól hatályos VP6-19.2.1.-26-1.-17 Helyi mikrovállalkozások szolgáltatásfejlesztése című felhívás és annak mellékletei. Kérjük Önöket a módosított felhívásnak megfeleleőn készítsék elő támogatási kérelmüket!

 

Változik az ÉNGY elérhetősége

Tisztelt Érdeklődők!

A Vidékfejlesztési Program támogatást igénylői és kedvezményezettjei számára rendelkezésre bocsátott Építőipari Normagyűjtemény (ÉNGY) 2017.12.21-től a kérelmek kitöltésére szolgáló felületekkel egységes módon, ügyfélkapus belépés után érhető el.

A belépést követően az „Elektronikus kérelemkezelés” menüben található az ÉNGY böngésző alkalmazás.

Közösségi terek funkcionális kialakítása, fejlesztése

A Vidékfejlesztési Program keretében az Eger Vidék Kincsei Egyesület, mint az Irányító Hatóság által elismert Helyi Akciócsoport meghirdeti a HACS és VP IH között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján a VP6-19.2.1-26-2.17 kódszámú Közösségi terek funkcionális kialakítása, fejlesztése című helyi felhívását.

A felhívás és mellékletei az alábbi linken érhetőek el az alkalmazás megnyitását követően:

Sporttevékenység fejlesztése

Tisztelt Érdeklődők!

A Vidékfejlesztési Program keretében az Eger Vidék Kincsei Egyesület, mint az Irányító Hatóság által elismert Helyi Akciócsoport meghirdeti a HACS és VP IH között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján a VP6-19.2.1-26-5.17 kódszámú Sporttevékenység fejlesztése című helyi felhívását.

A felhívás és mellékletei az alábbi linken érhetőek el az alkalmazás megnyitását követően:

Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés javítása

Tisztelt Érdeklődők!

A Vidékfejlesztési Program keretében az Eger Vidék Kincsei Egyesület, mint az Irányító Hatóság által elismert Helyi Akciócsoport meghirdeti a HACS és VP IH között létrejött Együttműködési Megállapodás alapján a VP6-19.2.1-26-4.17 kódszámú Az információs és kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés javítása című helyi felhívását.

A felhívás és mellékletei az alábbi linken érhetőek el az alkalmazás megnyitását követően:

Pages