A Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programmal kapcsolatos tájékoztató módosításáról

KÖZLEMÉNY 2016. július 14. Az önkormányzatoktól beérkezett kérdések és észrevételek alapján a 2016. július 1. napján megjelent, Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programmal kapcsolatos tájékoztató – a nemzeti fejlesztési miniszter döntése alapján – módosult. A módosított tájékoztató 2016. július 14-étől elérhető a következő internetes címeken: www.kormany.hu és www.bmsk.hu/sportpark. Kérjük, a kérelem benyújtásánál a módosított tájékoztatót vegyék figyelembe!

Módosult a Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című felhívás

Módosítás történt a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése” című (VP2-4.1.2-16 kódszámú) felhívás dokumentációjában. A felhívás szövege a következő helyeken módosult: - 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek - 3.3 Nem támogatható tevékenységek - 3.10. Önerő - 4.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása

A Felhívás kódszáma: VP3-4.2.2-16 Magyarország Kormányának felhívása a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára a borászati fejlesztéseik megvalósítása érdekében. A támogatással a gazdálkodók olyan fejlesztéseket végezhetnek el, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához, a bortermelés versenyképességének javításához. 1 A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a mezőgazdasági üzemek

HFS megvalósításával kapcsolatos fórum

Tisztelt Érdeklődők!

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület tisztelettel meghívja Önöket 2016. július 19.-én (kedd) 14 órától megrendezett "Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása" című tájékoztató fórumára.

Helyszín: 3300 Eger, Mocsáry Lajos u.1. Konferencia terem

 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

Eger Vidék Kincsei Egyesület munkaszervezete

Módosult a Kombinált Mikrohitel adatszolgáltatási struktúrája

A „Kombinált Mikrohitel” című (GOP-2011-4.1/2 ill. KMOP-2011-1.3.1./2 kódszámú) pénzügyi közvetítők részére kiírt pályázati felhívást érintő adatszolgáltatással kapcsolatos változások kerültek bevezetésre 2016. június 12-től, melyre a kapcsolódó Közvetítői Szerződés 18 (e) pontja értelmében nyílik lehetőség. A változások az alábbi mellékleteket érintik: • a hatályos Közvetítői Szerződés 2. sz. melléklete kiegészítésre kerül az adatszolgáltatásban bekövetkezett változásokkal; • a hatályos Közvetítői Szerződés 7. sz. melléklete helyébe új tartalmú melléklet lép.

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása A Felhívás kódszáma: VEKOP-8.3.1-16

Magyarország Kormányának felhívása a „Vállalkozz Itthon Fiatal” projekt keretében felkészített fiatalok által megalapított vállalkozások induló költségei támogatása céljából. A Kormány az Európai Unióval kötött Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 25 év alatti fiatalok munkanélküliségének csökkentését, a foglalkoztatási lehetőségeik bővülését a vállalkozóvá válást és az induló vállalkozások fejlesztését szolgáló intézkedések révén.

A fenntartási időszak kezdetének módosulása GINOP felhívások esetében

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 98/2016. (V. 13.) Korm. rendelet kihirdetésével a fenntartási időszak kezdete a projekt pénzügyi befejezését követő nap helyett a projektmegvalósítás befejezését követő napra módosult, összhangban a 1303/2013/EU rendelettel.

GINOP-7.1.4-16 Egyházi kulturális örökség turisztikai fejlesztése

1.1. A felhívás indokoltsága és célja A kulturális turizmus egyik meghatározó szegmense a vallási motivációjú utazás. Ez elsősorban zarándoklatokat, vallási eseményeken való részvételt jelent, ugyanakkor ezen túlmenően a vallási turizmus helyszíneinek felkeresése történhet kulturális okból is. Az épített örökség részeként számon tartott számos egyházi helyszín a külföldi városlátogatók programjának is fontos része, ahogy a templomok műkincseinek bemutatásában is nagy turisztikai potenciál rejlik. A kifejezetten vallási

Tájékoztatás GINOP kedvezményezettek számára az igényelhető előleg kapcsán

Tájékoztatjuk a GINOP kedvezményezetteket, hogy a gazdasági növekedés elősegítése érdekében módosításra került a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet az alábbi közleményben foglaltaknak megfelelően. A módosítások a korábban meghirdetett Felhívásokra is vonatkoznak, így a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. § (2) c) pont alapján – a jogszabályban foglalt egyéb feltételek teljesülése esetén - az alábbi Felhívások esetében emelt előleg igénylésére nyílik lehetőség 2016. június 14-től. Tájékoztatás GINOP kedvezményezettek számára az igényelhető előleg kapcsán

Pages