Pályázatokhoz kapcsolódó kötelező képzések (ÚMVP)

A Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság (IH) Közleménye az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében képzési kötelezettséggel rendelkező kedvezményezettek kötelező képzéséről 

Értesítjük az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében képzési kötelezettséggel rendelkező kedvezményezetteket, hogy a Miniszterelnökség a megyei kormányhivatalokkal együttműködve biztosít lehetőséget a kötelező képzés teljesítésére. Az ingyenes képzéseket a lakóhely/székhely szerint illetékes megyei kormányhivatal bonyolítja le, melyek időpontjáról és helyszínéről a képzésre kötelezett kedvezményezettek személyre szóló értesítést kapnak ügyfélkapura, illetve postai úton.

A képzések az alábbi témákban kerülnek megszervezésre:

 • Technológiai berendezések korszerűsítés céljából történő beszerzése
 • Mezőgazdasági termékek értéknövelése (ÉLIP I. és ÉLIP III.)
 • Kertészet korszerűsítése
 • Fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
 • Erdő-környezetvédelmi intézkedések
 • Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás
 • Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás

A képzésen történő részvételi szándékot a képzést bonyolító megyei kormányhivatalnál, a kiértesítő levélben megadott kapcsolattartó felé jelezni szükséges a képzés időpontját megelőző 5. napig.

A képzési kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a kedvezményezettel szemben a jogcím tekintetében irányadó jogszabályban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazandó, vagy jogosulatlan igénybevétel jogcímén a kedvezményezettet az ott írt mértékű visszafizetési kötelezettség terheli.

A vizsgával záródó képzésen a kedvezményezettnek személyesen kell részt vennie, nem természetes személy ügyfél esetén a vezető tisztségviselő vagy az általa képzésre kijelölt alkalmazott, tag, valamint családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazott vehet részt.

A képzés napján az alábbi dokumentumok bemutatása szükséges:

– személyazonosító igazolvány,

– lakcímet igazoló hatósági igazolvány, és

– nem természetes személy képzésre kötelezett esetén:

 • meghatalmazás – a kedvezményezettől, cégjegyzésre jogosulttól (IH közlemény 1. sz. melléklete szerint)
 • hatályos cégkivonat (nem szükséges hiteles, letölthető: www.e-cegjegyzek.hu oldalról),
 • cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldánya
 • munkavégzésre irányuló jogviszonyt igazoló dokumentumok (pl. munkaviszonyt igazoló munkaszerződés),
 • illetékes hatóság igazolása a családi gazdaság nyilvántartásba vételéről (ha nem a családi gazdaság vezetője vesz részt a képzésen).

 

http://agrarkozosseg.hu/palyazatokhoz-kapcsolodo-kotelezo-kepzesekrol-ad...