MVH 107/2012. (VII.20.) számú közleménye

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) 107/2012. (VII.20.) közleménye az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: 122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet), és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) alapján nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről.

Az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatóságának 85/2012 (VII. 19.) közleménye

Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről

Katolikus Ifjúsági Találkozó

Harmincadik alkalommal rendezik meg a hazai és a Kárpát-medencei magyar katolikus ifjúság legnagyobb találkozóját Egerszalókon; az idei programsorozat szerdától vasárnapig tart a Heves megyei településen.

Az ifjúsági találkozó és lelkigyakorlat több évtizede magyar katolikus fiatalok százait vonzza a Kárpát-medence minden pontjáról.

"Zene száll a falu fölött" - Zenés Bortúra a noszvaji pincesorokon

Időpontok:

2012, július 7., szombat: Imányi pincesor

Találkozó 18.00-kor az Egészségügyi Központ parkolójában, ahol a Bortúrához szükséges borospoharakat és érméket meg lehet vásárolni.


2012. július 13., péntek: Kőporosi pincesor

Találkozó 18.00-kor a de la Motte kastély előtt, ahol a Bortúrához szükséges borospoharakat és érméket meg lehet vásárolni.

2012. július 21., szombat: Kisimányi és Emődi pincesor

Pályázat az év ökoturisztikai létesítménye címre

Pályázat az év ökoturisztikai létesítménye címre

A Magyar Nemzeti Parkok Hete 2012 rendezvénysorozat nyitókonferenciáján hirdették meg „Az év ökoturisztikai létesítménye 2012” pályázatot Bódvaszilason, amit a VM és a Nemzetgazdasági Minisztérium a Magyar Turizmus Zrt-vel együttműködve írt ki.

Élő népművészet - 40 éves a Demjéni Himzőszakkor

Mintha kevesebbet hallanánk mostanában a népi kultúráról. Mondom ezt egy olyan kiállítás katalógusának előszavában, mely éppen a népi kultúra ápolását és továbbgondolását kívánja szolgálni. Igaztalan volnék? Nem, ennek még a látszatát sem akarom kelteni. Inkább kérdésbe fűzöm tovább a kijelentést: mihez képest hallunk kevesebbet? Mindenekelőtt számot kell vetnünk két fölfogással. Az egyik a népi kultúrát szorosan a parasztság műveltségi javának tartja. Mi maradt mára ebből a kultúrából?

Gondos: Heves megye jól pályázott

területfejlesztés | A LEADER akciócsoportok pályázati elképzeléseit beillesztenék a megyei területfejlesztési koncepcióba.

 

Dr. Gondos István kiemelte: a LEADER akciócsoportok a vidékfejlesztés fontos szereplői,

ezért természetesen jó együttműködésre van szükség közöttük és a megyei önkormányzat között.

A tanácsnok szerint az eddiginél sokkal nagyobb nyilvánosságot kell biztosítani a LEADER akciócsoportok célkitűzéseinek, tevékenységének.

Tájpince

A település nevét az Ostoros-patak vizéről nyerte, melyet Anonymus Gesta Hungarorum-a már megemlített (ekkor még Istoros névalakban): "… Árpád vezér és övéi innen továbbmenve eljutottak az Eger vizéig. Kunyhókat készítve több napig ott maradtak, s azt a hegyet, amelyen a vezér számára leveles színt vertek, Színhalomnak nevezték el. Táboruk az Ostoros-pataktól egészen Poroszló váráig húzódott." 
Az első konkrét említése a falunak az 1332-1337. évi pápai tizedlajstromban található, Wstaras Welgh (Ostoros-völgy) néven. Ekkor már minden bizonnyal a bélháromkúti apátság területe volt. Az első komoly benépesülést jelzi, hogy 1367-ben I. (Nagy) Lajos király három évi adómentességet biztosított az idetelepülő jobbágyoknak. 
1446-ban telepítettek először szőlőt a falu határába, az egri káptalan tulajdonában lévő területre. A munkát a káptalan tihaméri jobbágyai végezték. A szőlő- és bortermelés onnantól kezdve meghatározója a falu gazdasági életének. 
A falu benépesülése során tovább bővült a pincelakásokból álló pincesor, amely több szintben alakult ki. Ostoros területének mintegy felét egészen az 1940-es évek végéig az egri káptalan birtokolta, a völgyben a templom alatt komoly birtokközpontot és pincét alakítottak ki. A kor viszonyai között komoly technológiával dolgoztak: a szántást például gőzgéppel végezték.

Pages