Mikrovállalkozás

Támogatás mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére június 1. és 30. között

Jelen közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V.11.) VM rendelet (http://www.kormany.hu/download/1/2e/80000/MR_2012_047_(V_11)_VM_rendelet.pdf továbbiakban: támogatási rendelet) alapján nyújtott támogatás igénybevételének részletes rendjét határozza meg, a támogatás igényléséhez kapcsolódó formanyomtatványokat rendszeresíti.
Felhívjuk a figyelmet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (továbbiakban: Vhr.) és a támogatási rendelet alapos tanulmányozására a támogatási kérelem benyújtása előtt.

A támogatási rendelet 8. § (1) bekezdése alapján támogatási kérelmet 2012. június 1. és 2012. június 30. között lehet benyújtani. Mindezek alapján, mivel 2012. június 30. napja pihenőnapra esik, a támogatási kérelmet legkorábban 2012. június 1-én, legkésőbb július 2-án adhatja postára.