Figyelem! Monitoring adatszolgáltatás

Figyelem! Már csak néhány nap áll rendelkezésre az E-monitoring adatszolgáltatásra! Március 19-ig teljesíthetik a monitoring adatszolgáltatást az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatásban részesült ügyfelek – hívja fel a figyelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. Eddig az érintettek 20 százaléka teljesítette az adatszolgáltatást, így 32 ezer ügyfélnek már csak két hete maradt az elektronikus adatlap kitöltésére.

Monitoring adatszolgáltatás

Tisztelt Érdeklődők! Megjelent a 27/2014. (II. 17.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól. A közlemény az alábbi linkre kattintva érhető el: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk...

Vidéki alapszolgáltatások - Kifizetési kérelem

Tisztelt Érdeklődők! Megjelent a 25/2014. (II. 10.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről. A Közlemény és a kapcsolódó dokumentumok az alábbi linkről érhetők el: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk...

Kifizetési kérelmek benyújtása-LEADER

Tisztelt Érdeklődők! Megjelent a 13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről. A Közleményt, és a kapcsolódó dokumentumokat az alábbi linkre kattintva érheti el: http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk...

Munkaszervezet ünnepi nyitvatartás

Tisztelt Érdeklődők! Az Eger Vidék Kincsei Egyesület munkaszervezete ezúton tájékoztatja Önöket, hogy 2013. december 24.-2014. január 1. között mobiltelefonos ügyeletet tart. A munkaszervezet munkatársait az alábbi telefonszámokon érhetik el: BATKI SZABOLCS Munkaszervezet-vezető 06/20 379-5008 Jeneiné Csernák Marianna (Munkaszervezet-vezető helyettes) 06/20 249-4266

TURISZTIKA JOGCÍM KIÍRÁS-BENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA

Tisztelt Érdeklődők! AZ E M V A T Á R S F I N A N S Z Í R O Z Á S Ú IN T É Z K E D É S EK IR Á N Y Í T Ó HA T Ó S Á G Á N A K A 304./2013(XII.16.) K Ö Z L E M É N Y E Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelet módosításáról

Tájékoztatás Napraforgós védjegyminősítésről

Tisztelt Érdeklődők! Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 104/2013. (XI. 14.) VM rendelettel érintett falusi szálláshelyek "napraforgós " Nemzeti Tanúsító Védjegy minősítésével kapcsolatos csatolmányban található információkról! Továbbá tájékoztatom, hogy az alábbi linken megtalálható a védjegyminősítéssel kapcsolatban minden további ügyfeleket érintő információ.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése

Tisztelt Érdeklődők! Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 185/2013. (XI. 20.) számú MVH Közlemény! http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk... Kérdésükkel keressék az Eger Vidék Kincsei Egyesület Munkaszervezetét!

Pages