Értesítés HBB ülés elmaradásáról

Tisztelt Érdeklődők! A LEADER pályázatok kapcsán tájékoztatjuk Önöket, hogy a HBB ütemterv szerinti 2013.07.26-i HBB ülés részben IH felfüggesztés, illetve döntésre kész adatlapok hiányában elmarad. A következő ülés ütemterv szerint várható. Üdvözlettel: Eger Vidék Kincsei Egyesület Munkaszervezet

Kifizetési kérelmek benyújtása- Falufejlesztés/Vidéki örökség megőrzése

MEGJELENT 114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk... 111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről

Értesítés fórum megtartásáról

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület Fórumot tart 2013. Július 29.-én 14 órától, amelyre minden érdeklődőt tisztelettel várnak! Helyszín: Ostoros, Művelődési Ház Időpont: 2013. július 29. 14 óra Téma: LEADER térségek közötti együttműködés végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről Egyebek

Falumegújítás és -fejlesztés nyertes pályázói

A 102/2012. (X. 1.) VM rendelet  alapján az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból  falumegújításra és -fejlesztésre 2012.10.15. – 2012.11.30. között lehetett támogatási kérelmeket benyújtani akciócsoportunk illetékességi területén. A beérkezett pályátakokból a nyertesek és a jóváhagyott támogatási összegek:

 

Ügyfél neve

Projekt megnevezése

Megvalósulás helyszíne

Tájékoztatás LEADER 2013

Tisztelt Leader pályázók!

 

Ezennel tájékoztatjuk Önöket, hogy az Irányító Hatóság 2013.06.24-én 20h-i hatállyal felfüggesztette a pályázatok benyújtási lehetőségét a szolgáltatásfejlesztésre irányuló projektek kapcsán, , tekintettel arra, hogy a beérkezett pályázatok kalkulált támogatási igénye meghaladta területünkön a maximálisan szolgáltatásfejlesztésre fordítható forrás összegét.

Amennyiben a források felhasználása kapcsán változás következik be, maradéktalanul tájékoztatni fogjuk Önöket.

 

MVH közleményei és mellékletei

Megjelent  a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 91/2013. (VI.06.) számú 

KÖZLEMÉNYE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák 
LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről
 
Az Közlemény szövege, s annak mellékletei az alábbi listából elérhetők:

Leader fórum Egerszólát

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület

Fórumot tart

2013. Június 14-én 14 órától,

 amelyre minden érdeklődőt tisztelettel várnak!

 

                                                                                                                                                    Helyszín: Egerszólát, Tanácsterem (Polgármesteri Hivatal)

Leader fórum Maklár


 

Az Eger Vidék Kincsei Egyesület

Fórumot tart

2013. Június 5-én 14 órától,

 amelyre minden érdeklődőt tisztelettel várnak!

 

                                                                                                                                                 Helyszín: Maklár, Eger Vidék Kincsei Egyesület iroda

Pages