Megtartott fórumok összefoglalója

Település, Helyszín

Esemény

Időpont

Projekt adatlap (db)

Létszám

Eredmény, megfogalmazódott elképzelések

Egerszalók, Faluház

Fórum

2015. október 13. (kedd) 17.00 óra

6

10 fő

Őstermelők , vállalkozók és civilek jelentek meg a fórumon. A tájékoztató előadásokat követően a projektötletek terén túlnyomó részt turisztikai szolgáltatások jelentek meg, de a civilek innovatív értékmegőrző programokkal kapcsolatos elképzelései, eszközbeszerzési igényei,  továbbá vállalkozói szinten K+F projektötlet is megfogalmazódott. Az őstermelők részéről bemutatóüzemek létesítésére jelentkezett igény. Ezen ötletek egy része a VP horizontális intézkedéseiből támogathatók, másik része bekerülhet a LEADER stratégiába.

Demjén, Művelődési Ház

Fórum

2015. október 14. (szerda) 17.00 óra

9

8 fő

Magánszemélyek, vállalkozók, civilek és a közszféra képviseltette magát. Az elképzelések terén jelentkeztek települési infrastruktúra fejlesztések, sportolási terekkel kapcsolatos fejlesztések, civil eszközfejlesztések, tájházak, skanzenek fejlesztései, turisztikai szolgáltatások fejlesztései, termékelőállítási fejlesztések. Utóbbiak VP horizontális intézkedésekből valósíthatók meg.

Egerbakta, Önkormányzat nagyterme

Fórum

2015. október 15. (csütörtök) 17.00 óra

2

5 fő

A közszféra, vállalkozók és civilek képviseltették magukat. A turizmushoz és más, de elsősorban szolgáltatásokhoz kapcsolódó elképzelések domináltak. E mellett termékelőállítási tevékenységgel kapcsolatos ötletek fogalmazódtak meg, melyek a VP és a GINOP intézkedéseiből támogathatóak.

Noszvaj, IKSZT

Fórum

2015. október 16. (péntek) 17.00 óra

14

10 fő

Civilek, magánszemélyek , vállalkozók és a közszféra is képviseltette magát. Megfogalmazódtak közösségi terekkel kapcsolatos elképzelések, települési infrastruktúra fejlesztés, önkormányzati tevékenységhez köthető gépek, eszközök igénye, a vállalkozói szinten szolgáltatásfejlesztések (elsősorban turisztikai jellegű, de pl. piactér működtetése is akár együttműködésben), termékfejlesztések (VP kompatibilis), a civil szinten képzési, komplex turisztikai és örökségvédelmi, előbbieket magába foglaló együttműködési projektek körvonalazódtak. A VP, TOP és GINOP által támogatható tevékenységek mellett a LEADER is teret adhat fentiek megvalósításának.

Andornaktálya, volt Általános Iskola

Fórum

2015. október 19. (hétfő) 17.00 óra

4

12 fő

Magánszemélyek, vállalkozók és a közszféra is képviseltette magát. A közszférától települési infrastruktúrára, rendezvényekre, a vállalkozóktól túlnyomó részt szolgáltatásfejlesztésre, kisebb mértékben termékfejlesztésre jelentkeztek igények. Mindezek egy része a VP-ből , TOP-ból, GINOP-ból támogathatóak, egy részük beépülhet a LEADER stratégiába.

Egerszólát, Közösségi és Szolgáltató Központ

Fórum

2015. október 19. (hétfő) 17.00 óra

2

6 fő

Agrárszereplők, vállalkozók, civilek voltak többségben a jelenlevők közül. A projektötletek túlnyomó része a VP horizontális és a GINOP intézkedésekkel támogathatók. A szolgáltatói tevékenységekre jelentkezett igény mindezek mellett, illetve civilek eszközfejlesztési igénye jelent meg.

Maklár ,IKSZT

Fórum

2015. október 20 (kedd) 17.00 óra

1

6 fő

A közszféra, őstermelők, vállalkozók, civilek voltak a jelenlevők között. A projektötletek túlnyomó része a VP horizontális és a GINOP intézkedésekkel támogathatók. A közszféra részéről útkarbantartó eszközökre, közösségi terekre, kommunikációs infrastruktúrára jelent meg elképzelés. A vállalkozói szolgáltatói tevékenységekre jelentkezett igény mindezek mellett, illetve civilek eszközfejlesztési igénye jelent meg, melyek beépíthetők a LEADER stratégiába.

Novaj, Művelődési Ház

Fórum

2015. október 21. (szerda) 17.00 óra

2

6 fő

Az alacsony létszám ellenére érdeklődő volt a közösség. Magánszemélyek, őstermelők, vállalkozók jelentek meg elsősorban. Az agráriumi tájékoztatót itt is igényelték. A projektötletek terén VP és GINOP horizontális termékfejlesztést, illetve szolgáltatásfejlesztést preferáltak a szereplők, mely stratégiai elem lehet.

Verpelét, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár

Fórum

2015. október 27. (kedd) 17.00 óra

5

12 fő

Vállalkozók és civilek képviseltették magukat elsősorban. A tájékoztatók után a turizmushoz és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó elképzelések domináltak. E mellett termelői tevékenységgel kapcsolatos ötletek fogalmazódtak meg, melyek a VP és a GINOP intézkedéseiből támogathatóak.

Felsőtárkány, Faluház

Fórum

2015. október 28. (szerda) 17.00 óra

1

7 fő

A közszféra, őstermelők, vállalkozók, civilek voltak a jelenlevők között. A projektötletek túlnyomó része a VP horizontális, a TOP és a GINOP intézkedésekkel támogathatók. A közszféra részéről útkarbantartó eszközökre, közösségi terekre, kommunikációs infrastruktúrára, sportfejlesztésekre jelent meg elképzelés. A vállalkozói turisztikai szolgáltatói tevékenységekre jelentkezett még igény, illetve civilek eszközfejlesztési igénye jelent meg, mely stratégiai elemünk lehet.

Szarvaskő, Könyvtár

Fórum

2015. október 29. (csütörtök) 17.00 óra

5

6 fő

Magánszemélyek, vállalkozók, civilek és a közszféra is képviseltette magát. A tájékoztatás során kitértünk a VP agrár jellegű intézkedéseire is. Az igények terén megfogalmazódtak termékelőállítással kapcsolatos fejlesztési elképzelések, melyek a VP és a GINOP intézkedéseibe sorolhatók, illetve szolgáltatásfejlesztési igények is.

Ostoros, Önkormányzati Hivatal Tanácskozó terem

Fórum

2015. október 30. (péntek) 17.00 óra

1

6 fő

A meghirdetés ellenére alacsony volt a jelenlévők száma, leginkább a vállalkozói szféra képviseltette magát. A tájékoztató előadás után az elképzelések terén a VP horizontális felhívásokhoz illeszkedő termékelőállító, illetve szolgáltató tevékenységekkel kapcsolatos fejlesztési elképzelések fogalmazódtak meg. Önkormányzati részről közösségi tér, tájpince fejlesztési igény jelent meg.

Kerecsend, Kerecsendi Malompark

Fórum

2015. október 31. (szombat) 17.00 óra

10

13 fő

A köz-, civil és vállalkozói szféra is képviseltette magát. A tájékoztató előadások (agrár jellegű információk is) után az agrárium szereplőitől a VP horizontális intézkedéseibe beilleszthető ötletek fogalmazódtak meg. A civilek és vállalkozók részéről együttműködési és egyéni elképzelések prezentálása is történt, mely leginkább szolgáltatói fejlesztéseket igényel.

Eger, HACS iroda

Polgármesterek kerekasztala

2015. október 07. (szerda) 13.00 óra

-

16 fő

Lsd.: HFS 2.4.1. pont

Eger, HACS iroda

Egyeztető fórum – hátrányos helyzet

2015. november 11. (szerda) 9.00 óra

-

3 fő

Lsd.: HFS 2.4.2. pont

ÖSSZESEN:

 

 

 

62

126

 

 

 

2.4.1 A Polgármesteri Kerekasztal megbeszélés alapján az alábbi javaslatokkal járultak hozzá a szereplők a stratégia kialakításához:

 • közfoglalkoztatottak, hátrányos helyzetűek képzése
 • erő- és munkagépek beszerzése
 • piacfejlesztés
 • épületek rekonstrukciója, funkcionálása
 • szennyvíz kezelés megoldása
 • fitnesz terek kialakítása
 • parkok, hagyományőrző terek rendezése
 • IT települési fejlesztések
 • kerékpárutak, egyéb úthálózatok kiegészítő infrastruktúra fejlesztése
 • hagyományőrző rendezvények finanszírozása

Az elhangzott ötletek terén arra jutottak a szereplők, hogy azokra vagy a VP horizontális felhívásaiban, vagy a LEADER stratégián belül lesz lehetőség pályázni, illetve szennyvíz kezelés terén a 2000 fő fölötti településeknek ezen a téren a KEHOP nyújt segítséget. A stratégia cselekvési terve tartalmazza azokat a VP intézkedéseket, illetve stratégiai intézkedéseket, melyek fent sorolt fejlesztéseket lehetővé teszik.

 

2.4.2. A hátrányos helyzetű közösségek (kiemelten a roma közösség) támogatása témakörben megtartott fórumunkon az alábbi ötletek fogalmazódtak meg:

 • roma tájház, múzeum létrehozása
 • ifjúsági ház kialakítása
 • játszóterek, sportterek fejlesztése
 • rendezvények finanszírozása
 • roma könyvek, irodalmi produktumok kiadása
 • humán erőforrás képzés, animátor képzés

A fórum során megegyeztek az álláspontok  - a SZETA gyakorlati tapasztalatai alapján - a tekintetben, hogy a LEADER programban – figyelembe véve a lehatárolásokat – olyan humán erőforrás fejlesztésre lenne szükség, melynek eredménye a hátrányos helyzetű közösségek összetartása, tudásátadás, közösségi szervezés által az emberek mobilizálása. A közösségnek szüksége van a településeken olyan szervezőkre, mely személyek közülük nőnek ki, fiatalos lendületűek és elhivatottak. Megmozgatja a közösséget, átadja a szükséges információkat, tevékenyen segít többek között annak érdekében, hogy a munkaerő mint kínálat megtalálja a keresletet. A LEADER-ben más jellegű szakképesítést ne vigyünk, mert arra a Munkaügyi Központon keresztül lesz lehetőség. Nem szükséges  feltétlenül külön kezelni ezt a projektet az EFOP 1.7. intézkedéstől.

A fent sorolt ötletek terén megegyeztünk abban, hogy azokra vagy a VP horizontális felhívásaiban, vagy a LEADER stratégián belül lesz lehetőség pályázni. A stratégia cselekvési terve tartalmazza azokat a VP intézkedéseket, illetve stratégiai intézkedéseket, melyek ezt lehetővé teszik.